ConsciousLife praktijk voor Massage, Meditatie, Reiki, en Healing
Open weg .jpg

Scholen

 

De AA methode van 2 Touch

 

Pesten op scholen is de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Ik ben daarom op onderzoek gegaan om te weten te komen wat de behoeften van de pester en het gepest kind is. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen wat deze behoeften zijn en heb ik  samen met Liëlle Holman 2 Touch opgericht aangaande de AA Methode.

De AA methode wordt onderricht aan de  leerkrachten door 2 Touch. Zij zijn tenslotte de mensen die de klas en elk kind het beste kent. Een deel van de AA methode wordt al in Zweden gebruikt met bewezen resultaten dat het pestgedrag van 85% naar 15% is gedaald.

 

 2 Touch-AA methode  gaat daarom dieper dan alleen maar een methode:

  • De AA methode werkt preventief
  • Het geeft de leerkracht meer inzicht in het waarom de pester het pestgedrag vertoont
  • Het geeft een duidelijke beeld wat het gepest kind nodig heeft of tekort komt
  • Het geeft meer inzicht in de mogelijke gezinssituatie
  • Het helpt het kind meer inzicht te krijgen in haar/zijn eigen gedrag
  • Het is een methode die gehanteerd kan worden zowel op de basisschool, het voortgezet onderwijs en voor scholen met kinderen met gedrag- of leerproblemen

 

Nu vraag jij jou af , wat 2 Touch  voor jou als school kan betekenen.

  • Als jij als school nog geen pestprotocol hebt is de AA methode de methode voor jou om het pestgedrag van 85% naar 15%  te verlagen
  • Mocht  jij als school al een pestprotocol  hebben dan is de AA methode een toegevoegde waarde om preventief bezig te zijn met het pest gedrag op school
  • Het geeft de leerkracht meer inzicht en diepgang in het mogelijk afkomstig gedrag van de pester en   als het gepest kind

 

Voor een uitgebreide presentatie van de AA methode kunt u het contact gegevens formulier  invullen en wij bellen u zo snel mogelijk op.

Liëlle Holman 2 touch       Giovanca Hooi Consciouslife Biografie

 

 

 

 

 

 Gratis meditatie

* verplicht veld